Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

RODO

RODO

1. Administrator danych oraz informacje kontaktowe :

 Administratorem danych jest :

Centrum Kultury Filmowej Awangarda 2, s.c.

Konrad Lenkiewicz, Lidia Hyczko-Lenkiewicz

ul. Jana Pawła 2  2/3

10-959 Olsztyn

NIP 739 020 37 07

Jeśli chcesz skontaktować się z nami mailowo w sprawie swoich danych osobowych, skorzystaj z adresu : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania :

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

jeśli rezerwujesz bilety - dla celów związanych z obsługą takiej rezerwacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO 

otrzymywania informacji o filmach i wydarzeniach na podany e-mail - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO

3. Okres przez który dane będą przetwarzane 

zakup biletu i sprawozdawczość finansowa - przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego,

rezerwacja biletów - do 7 dni od daty seansu, na który została zrobiona rezerwacja,

informacje o filmach i wydarzeniach przesyłane na podany e-mail - do czasu wycofania zgody

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń - do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w kodeksie cywilnym,

rozpatrywania reklamacji - do 30 dni od daty złożenia reklamacji

4. Odbiorcy danych :

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Centrum Kultury Filmowej Awangarda 2, jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

5. Prawa osoby, której dane dotyczą :

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 


Co to jest RODO?
RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: "Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE".
Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.
Od kiedy RODO będzie obowiązywać?
27.04.2016r. Parlament Europejski przyjął w drodze rozporządzenia zmianę prawa o ochronie danych osobowych. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym i Polska muszą dostosować swoje prawo do nowych przepisów, które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r.
Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni, co oznacza, że nie będą wymagać krajowej implementacji (wdrożenia) niezależnie od obowiązującej obecnie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, która zostanie całkowicie zmieniona celem dostosowania jej do RODO.
Co to są dane osobowe?
Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;.
W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.